ปรัชญาของบริษัท

For people, things, and the future

เราจะสร้างอนาคตที่สดใสโดยการสร้างธุรกิจที่มีค่า, ส่งเสริมนวัตกรรม, และเคารพความสมดุลของคน, สินค้า, สังคม, และธรรมชาติ

วิสัยทัศน์

เรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทค้าขายโลจิสติกส์ที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมที่สุดในสังคมโลก

เป้าหมาย

ทำให้โลกเราใกล้กันมากขึ้นด้วยการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการใหม่ ๆ ที่ฉีกกรอบเดิม ๆ
ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเราทางด้านโลจิสติกส์ในระดับสากล เราจะสร้างความอบอุ่นใจ ความสบายใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา
เราจะท้าทายทุก ๆ โอกาส พยายามสร้างสรรค์ นวัตกรรม และให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

คำนิยาม

เราจะยังคงเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยทัศนคติที่ถ่อมตนและจริงใจ ซึ่งเห็นคุณค่าของผู้คน ผลิตภัณฑ์ สังคม และธรรมชาติ เราจะยังคงเป็นบริษัทที่รู้สึกขอบคุณทุกคนที่เราพบและตอบรับด้วยความจริงใจ เราจะยังคงเป็นบริษัทที่เปิดรับความหลากหลายในสังคมโลก และเป็นที่ที่พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเผชิญกับความท้าทาย

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง JALOX ASIA
จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในภาพรวมซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพิจารณาถึงข้อมูลที่ได้จากลูกค้า
ในทุกมิติ บริษัทจะเป็นดั่ง “Professional Logistic Partner”เป็นคู่ค้าที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน