ข้อความจากท่านประธานบริษัท

เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการบริการที่รวดเร็ว ให้การตอบสนองและสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

JALOX ASIA คือบริษัทในเครือของ JAPAN LOGISTICS เราคือผู้จัดหาและให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics provider) แบบครบวงจร มีฐานการดำเนินงานอยู่ในกรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยได้ร่วมงานกับพนักงานคนไทยที่มากประสบการณ์ เพื่อให้การบริการกับลูกค้าของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในระดับสากล และได้การยอมรับจากบริษัททั่วทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายไปยังประเทศโดยรอบ

เราได้พบกับความท้าทายหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน ๆ มา เช่นสถานการณ์ covid-19 การชะลอตัวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม หรือสภาวะสงครามที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการขนส่งก็ตาม ปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น เราได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เราจึงต้องจับตาดูแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เราเชื่อว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะช่วยสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานะการเงินของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมกับปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และไม่ว่าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคใดก็ตาม JALOX ASIA จะดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ลูกค้า นั่นจะเป็นส่วนช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และสร้างอนาคตที่ดีกว่า เราพร้อมจะให้บริการในสิ่งใหม่ ๆ แปลกใหม่และแตกต่างแก่ลูกค้าของเราต่อไป เพื่อบรรลุภารกิจของเราในการ “ทำให้โลกเราใกล้กันมากขึ้นด้วยการสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด”

ในตลาดโลจิสติกส์ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในโลกนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน และทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสได้เลือกใช้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีตัวเลือกมากมาย ส่งผลให้คู่ค้าในตลาดโลจิสติกส์เกิดการแข่งขันสูงขึ้น

แต่ผลในทางตรงกันข้ามคือ การพัฒนาด้านบริการของ JALOX ASIA ก็จะสูงมากขึ้นเช่นกัน และส่งผลดีโดยต่อผู้บริโภค เราเชื่อเช่นนั้น

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่นักลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศยังคงให้ความสำคัญในการตัดสินใจลงทุน เราเชื่อมั่นว่าตลาดด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในไทย จะยังคงเติบโตได้อีกเรื่อย ๆ เพราะประเทศไทยยังคงอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร, แหล่งพลังงาน, แรงงานการผลิต, และวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศไม่แพ้ชาติอื่น ๆ ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้เรายังคงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในไทย รวมทั้งธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร การจัดการด้านคลังสินค้าและการรับ-ส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทของเรา JALOX ASIA ไม่ใช่แค่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อดำเนินการขนส่งด้านโลจิสติกส์ให้มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดอีกด้วย เพราะเราให้ความสำคัญกับการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลกโดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วางแผนการขนส่งให้ประหยัดเวลาและลดต้นทุนของลูกค้าของเราให้มากที่สุด และทั้งหมดที่กล่าวมานี้เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับจากในประเทศนี้ กลับไปสู่สังคมไทยสืบไป

     อากิฮิโร่ นางาซาโกะ

     กรรมการ

      บริษัท จาล็อกซ์ เอเชีย จำกัด

 

  • HOME
  • JALOX ASIA
  • ข้อความจากท่านประธานบริษัท