บริการ

Logistics Consulting

JALOX ทำหน้าที่เป็นแผนกด้านโลจิสติกส์สำหรับลูกค้าของเรา โดยการสร้างทีมไว้เพื่อลูกค้าแต่ละราย เราให้คำปรึกษาทางโลจิสติกส์อย่างครอบคลุม การปรับปรุง และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน แก่ลูกค้าของเราผ่านทางที่ปรึกษาโลจิสติกส์อย่างครอบคลุมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่ง
สินค้าทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การดำเนินการในประเทศ และการดำเนินการระหว่างประเทศ มีทีมงานที่พร้อมจะจัดการทุกคำขอและความต้องการจากลูกค้าของเรา ทำให้มีจุดติดต่อเดียวสำหรับการขนส่งไป-กลับจากประเทศทั่วโลก ทุกท่าเรือในญี่ปุ่น และสินค้าใด ๆ ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการติดต่อกับบริษัทและแผนกโลจิสติกส์ต่าง ๆ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของพวกเขา

NVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier)

เราให้บริการการขนส่งทางทะเลและทางอากาศทั่วเอเชีย รวมถึงอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ออสเตรเลีย, และจีน

นอกจากบริการ FCL, NVOCC, overage heavy equipment, RORO, และ การขนส่งทั่วไป เรายังคงติดตามข่าวสารในวงการโลจิสติกส์ประเภทต่าง ๆ การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การบริการและราคาในตลาด เราวิเคราะห์และจัดการแนวโน้มของตลาดและอัตราค่าขนส่งโดยใช้ดัชนีระหว่างประเทศและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

เรามีระบบภายในที่ทำให้มองเห็นภาพรวมและควบคุมการจัดการขนส่ง กระทั่งสินค้ามาถึงในประเทศและไปถึงประเทศ และเรามีระบบในการติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งทางทะเล เช่น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศทางทะเลหรือความแออัดของตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และต่างประเทศ โดยรายงานและแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วต่อลูกค้าของเรา

Import/Export Customs Clearance

JALOX มีทีมที่ไว้ใจได้ที่ทราบถึงสินค้าของลูกค้าของเราและรองรับกระบวนการผ่านทางศุลกากร และการจัดการการจัดส่งอย่างรวดเร็วและพิถีพิถัน เราสามารถจัดการไม่เพียงแค่สินค้าทั่ว ๆ ไป แต่ยังสามารถจัดการกับสินค้าเฉพาะ เช่น อาหาร และสินค้าอันตราย และเครือข่ายของเราที่ทุกท่าเรือในประเทศญี่ปุ่นช่วยให้กระบวนการเรียบร้อยอย่างราบรื่น พนักงานที่มีประสบการณ์ของเรายังสามารถจัดการกับการพิสูจน์ว่าอาหาร พืช และสัตว์นั้นปลอดภัย

Domestic Warehouse Operations

JALOX ดำเนินงานในนามของผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อการกระจายสินค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง เรามีประสบการณ์หลายปีในการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การบรรจุ การแยกสินค้า การเลือก การตรวจสอบ และงานในส่วนอื่น ๆ ในคลังสินค้าในประเทศ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นอกจากนี้เรายังจัดเตรียมรถพ่วงขนาดใหญ่ รถบรรทุก และรถขนส่งแบบ consolidation ภายในประเทศผ่านเส้นทางของ JALOX เอง ดังนั้นเราจึงสามารถเสนองานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างเหมาะสมที่สุด

Real Estate Logistics

สภาพแวดล้อมโดยรอบคลังสินค้าโลจิสติกส์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความต้องการคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ การพัฒนาฐานโลจิสติกส์โดยบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเปลี่ยนมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยขึ้นและปัญหาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2024. JALOX พยายามขยายธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์มาตั้งแต่ปี 2016

JALOX ร่วมมือกับนักพัฒนารายใหญ่จากต่างประเทศมาหลายปีโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ทั่วประเทศญี่ปุ่น และมอบทรัพย์สินที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าของเราโดยอิงจากข้อมูลการตลาดและการกำหนดเป้าหมายระดับภูมิภาค

ลูกค้าที่มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายภายในประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในประเทศใช้คลังสินค้าเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน, รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานด้วย. เรารวบรวมข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและเสนอคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด. สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน, และท้ายที่สุดก็ช่วยให้ลูกค้าของเราใช้คลังสินค้าของเราได้ในระยะยาว แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป